VÒNG TAY NHÂN ÁI
Thời gian đầu tháng 11 vừa qua, cơn bão số 12 Damrey đã gây thiệt hại rất to lớn cho đồng bào miền Nam Trung Bộ, đặc biệt là khu vực tỉnh Khánh Hòa. Thiệt hại về người và của là rất lớn, đặc biệt là các trường học bị hư hại. Với truyền thống quý báu của dân tộc ta là tinh thần tương thân tương ái, lá rành đùm lá rách báo Nhi đồng - cơ quan của TW Đ...
Xem thêm