Cơ sở vật chất

Trường có đủ phòng học cho 100% HS học 2 buổi/ngày, trang thiết bị hiện đại cụ thể:
1. Số phòng
Phòng phục vụ học sinh: 50
Số phòng học: 43
Phòng Tiếng Anh: 03
Phòng Tin: 01
Phòng Thư viện- TB: 01
Phòng khác: 02
Phòng phục vụ giáo viên: 08
Phòng Hội đồng: 01
Phòng Hiệu trưởng: 01
Phòng Phó Hiệu trưởng: 01
Phòng Kế toán, Thủ quỹ, Văn thư: 01
Phòng Đoàn Đội: 01
Phòng Công đoàn: 01
Phòng Y tế: 01
Phòng Trực giám hiệu tiếp CMHS: 01
Bếp ăn bán trú tại trường
2. Trang thiết bị dạy học hiện đại:
 
Số phòng học tương tác
Số Projector
Máy chiếu đa vật thể
Phòng máy tính
Phòng Tiếng Anh
Máy tính Văn phòng
Máy in
Máy phô tô
Tổng số lớp được trang bị Thiết bị hiện đại
: 43/43
: 46
: 23
: 01
: 03
: 05
: 07
: 02
: 43/43
=  52.6%
=  100 %
= 60.5 %
= 41 máy
= 80 Ipad
 
 
 
= 100 %