Đại hội Chi Đội mẫu - Lớp 5A3 NH 2020 - 2021


Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021, được sự đồng ý của Ban thiếu niên nhà trường, hôm nay ngày 24/09/2020, Chi đội 5A3 tổ chức Đại hội Chi đội mẫu nhằm tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, đưa ra phương hướng phấn đấu năm học 2020 - 2021 và bầu ra Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kì năm học 2020 - 2021. Đại hội Chi đội mẫu lớp 5A3 cũng là cơ sở định hướng để  tổ chức thành công Đại hội ở các Chi đội trong Liên đội.             

Chúc cho Chi đội 5A3 hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu Đại hội đã đề ra!